وارد شوید
x
یا
x
ثبت
x

یا
جنس کارتیراژسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی -- 1,000
تراکتA4
186,000 5 روز 206,000 2 روز
269,000 5 روز 289,000 2 روز
تراکتA5
93,000 5 روز 108,000 2 روز
135,000 5 روز 150,000 2 روز
تراکتA6
47,000 5 روز 57,000 2 روز
67,000 5 روز 77,000 2 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی -- 1,000
تراکتA4
253,000 5 روز 273,000 2 روز
337,000 5 روز 357,000 2 روز
تراکتA5
127,000 5 روز 142,000 2 روز
169,000 5 روز 184,000 2 روز
تراکتA6
63,000 5 روز 73,000 2 روز
84,000 5 روز 94,000 2 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی -- 2,000
تراکت A4
290,000 5 روز 315,000 2 روز
383,000 5 روز 408,000 2 روز
تراکت A5
145,000 5 روز 165,000 2 روز
192,000 5 روز 212,000 2 روز
تراکت A6
73,000 5 روز 88,000 2 روز
96,000 5 روز 111,000 2 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی -- 5,000
تراکت A4
596,000 5 روز 626,000 2 روز
707,000 5 روز 737,000 2 روز
تراکت A5
298,000 5 روز 323,000 2 روز
354,000 5 روز 379,000 2 روز
تراکت A6
149,000 5 روز 169,000 2 روز
177,000 5 روز 197,000 2 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی 1,000
تراکت B4
272,000 5 روز 292,000 2 روز
420,000 5 روز 440,000 2 روز
تراکت B5
136,000 5 روز 151,000 2 روز
210,000 5 روز 225,000 2 روز
تراکتB6
68,000 5 روز 78,000 2 روز
105,000 5 روز 115,000 2 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی 2,000
تراکتB4
414,000 5 روز 439,000 2 روز
582,000 5 روز 607,000 2 روز
تراکتB5
207,000 5 روز 227,000 2 روز
291,000 5 روز 311,000 2 روز
تراکتB6
104,000 5 روز 119,000 2 روز
146,000 5 روز 161,000 2 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی 5,000
تراکتB4
820,000 5 روز 850,000 2 روز
1,025,000 5 روز 1,055,000 2 روز
تراکتB5
410,000 5 روز 435,000 2 روز
513,000 5 روز 538,000 2 روز
تراکتB6
205,000 5 روز 225,000 2 روز
256,000 5 روز 276,000 2 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی 1,000
تراکتB4
390,000 5 روز 410,000 2 روز
546,000 5 روز 566,000 2 روز
تراکتB5
195,000 5 روز 210,000 2 روز
273,000 5 روز 288,000 2 روز
تراکتB6
98,000 5 روز 108,000 2 روز
137,000 5 روز 147,000 2 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی 2,000
تراکتB4
645,000 5 روز 670,000 2 روز
824,000 5 روز 849,000 2 روز
تراکتB5
323,000 5 روز 343,000 2 روز
412,000 5 روز 432,000 2 روز
تراکتB6
161,000 5 روز 176,000 2 روز
206,000 5 روز 221,000 2 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی 5,000
تراکتB4
1,385,000 5 روز 1,415,000 2 روز
1,606,000 5 روز 1,636,000 2 روز
تراکتB5
693,000 5 روز 718,000 2 روز
803,000 5 روز 828,000 2 روز
تراکتB6
346,000 5 روز 366,000 2 روز
402,000 5 روز 422,000 2 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی -- 5,000
تراکتA4
936,000 5 روز 966,000 2 روز
1,047,000 5 روز 1,077,000 2 روز
تراکتA5
468,000 5 روز 493,000 2 روز
524,000 5 روز 549,000 2 روز
تراکتA6
234,000 5 روز 254,000 2 روز
262,000 5 روز 282,000 2 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی -- 2,000
تراکتA4
426,000 5 روز 451,000 2 روز
519,000 5 روز 544,000 2 روز
تراکتA5
213,000 5 روز 233,000 2 روز
260,000 5 روز 280,000 2 روز
تراکتA6
107,000 5 روز 122,000 2 روز
130,000 5 روز 145,000 2 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی 4,000
تراکتA4
1,110,000 5 روز 1,140,000 2 روز
1,256,000 5 روز 1,286,000 2 روز
تراکتA5
555,000 5 روز 580,000 2 روز
628,000 5 روز 653,000 2 روز
تراکتA6
278,000 5 روز 298,000 2 روز
314,000 5 روز 334,000 2 روز
سربرگ تحریر 100 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) ## 1,000
سربرگ A4
382,000 5 روز    
564,000 5 روز    
سربرگ A5
191,000 5 روز    
282,000 5 روز    
سربرگ کتان 120 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) 1,000
سربرگ A4
494,000 5 روز    
676,000 5 روز    
سربرگ A5
247,000 5 روز    
338,000 5 روز    
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی 2,000
A4
605,000 5 روز 630,000 2 روز
729,000 5 روز 754,000 2 روز
A5
303,000 5 روز 323,000 2 روز
365,000 5 روز 385,000 2 روز
A6
151,000 5 روز 166,000 2 روز
182,000 5 روز 197,000 2 روز
سربرگ کارتی 140 گرم 1000 عددی 1,000
i مجموعه فلت بد A4
یک رو 527,000 12 روز    
i مجموعه فلت بد A5
یک رو 264,000 12 روز    
سربرگ کارتی 140 گرم 2000 عددی 2,000
A4
917,000 12 روز    
A5
459,000 12 روز    
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) -- 1,000
سربرگA4
234,000 5 روز 254,000 2 روز
359,000 5 روز 379,000 2 روز
سربرگA5
117,000 5 روز 132,000 2 روز
180,000 5 روز 195,000 2 روز
سربرگA6
59,000 5 روز 69,000 2 روز
90,000 5 روز 100,000 2 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی) -- 2,000
سربرگ A4
349,000 5 روز 374,000 2 روز
487,000 5 روز 512,000 2 روز
سربرگ A5
175,000 5 روز 195,000 2 روز
244,000 5 روز 264,000 2 روز
سربرگ A6
87,000 5 روز 102,000 2 روز
122,000 5 روز 137,000 2 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی) -- 5,000
سربرگ A4
680,000 5 روز 710,000 2 روز
846,000 5 روز 876,000 2 روز
سربرگ A5
340,000 5 روز 365,000 2 روز
423,000 5 روز 448,000 2 روز
سربرگ A6
170,000 5 روز 190,000 2 روز
212,000 5 روز 232,000 2 روز
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 1000 عددی -- 1,000
A4
167,000 7 روز    
254,000 7 روز    
A5
84,000 7 روز    
127,000 7 روز    
A6
42,000 7 روز    
64,000 7 روز    
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 2000 عددی -- 2,000
A4
250,000 7 روز    
346,000 7 روز    
A5
125,000 7 روز    
173,000 7 روز    
A6
63,000 7 روز    
87,000 7 روز    
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی تک لتی و دو لتی 2,000
1 لتی
237,000 10 روز    
283,000 10 روز    
2 لتی
486,000 10 روز    
578,000 10 روز    
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 5000 عددی -- 5,000
A4
490,000 7 روز    
606,000 7 روز    
A5
245,000 7 روز    
303,000 7 روز    
A6
123,000 7 روز    
152,000 7 روز    
تراکت کرافت 80 گرم 1000 عددی -- 1,000
تراکت A4
188,000 10 روز    
274,000 10 روز    
تراکت A5
94,000 10 روز    
137,000 10 روز    
تراکت A6
47,000 10 روز    
69,000 10 روز    
تراکت کرافت 80 گرم 2000 عددی -- 2,000
تراکت A4
294,000 10 روز    
390,000 10 روز    
تراکت A5
147,000 10 روز    
195,000 10 روز    
تراکت A6
74,000 10 روز    
98,000 10 روز    
تراکت کرافت 80 گرم 5000 عددی -- 5,000
تراکت A4
600,000 10 روز    
716,000 10 روز    
تراکت A5
300,000 10 روز    
358,000 10 روز    
تراکت A6
150,000 10 روز    
179,000 10 روز    
 
جنس کارتیراژسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی -- 1,000  
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی -- 1,000  
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی -- 2,000  
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی -- 5,000  
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی 1,000  
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی 2,000  
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی 5,000  
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی 1,000  
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی 2,000  
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی 5,000  
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی -- 5,000  
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی -- 2,000  
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی 4,000  
سربرگ تحریر 100 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) ## 1,000  
سربرگ کتان 120 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) 1,000  
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی 2,000  
سربرگ کارتی 140 گرم 1000 عددی 1,000  
سربرگ کارتی 140 گرم 2000 عددی 2,000  
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) -- 1,000  
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی) -- 2,000  
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی) -- 5,000  
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 1000 عددی -- 1,000  
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 2000 عددی -- 2,000  
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی تک لتی و دو لتی 2,000  
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 5000 عددی -- 5,000  
تراکت کرافت 80 گرم 1000 عددی -- 1,000  
تراکت کرافت 80 گرم 2000 عددی -- 2,000  
تراکت کرافت 80 گرم 5000 عددی -- 5,000  
 
shasi-2 مجموعه فلت بد

چاپ مستقیم روی اشیاء

کاربرد چاپ فلت بد معمولا در پلکسی ، شیشه ، کامپوزیت  ام دی اف و غیره می باشد اما به خاطر کیفیت بالا و همچنین قدرت مانور در این چاپ گاهی روی اشیاء مختلف نیز از این چاپ استفاده میشود . در زیر نمونه هایی از این کار ها که با چاپ فلت بد انجام میگیرد را اشاره خواهیم کرد..

چاپ روی کتانی و کفش

ست کردن کیف و کفش در بانوان یکی از اصول اولیه در آرایش پوشش میباشد . از همین جهت تولید کنندگان کیف و کفش و حتی فروشندگان تلاش بسیاری در فراهم کردن مواد و متریالی هستند که بتوان برای کیف و کفش بکار برد که تناسب طرح و رنگ هم داشته باشند اما گاهی این مساله میسر نمیشود و نیاز به چاپ روی کیف و کفش با طرح دلخواه میباشد . آوای گلستان افتخار دارد تا با بهترین کیفیت در تولید محصولات کیف و کفش چرمی و کتان و همچنین سایر پارچه ها با تولید کنندگان کیف و کفش همکاری نماید . نمونه کیف و کفشهای چاپ شده توسط این مجموعه در تصاویر زیر نمایش داده میشود .

 و کفش روی کفش3 و کفش2

شاید برای شما کمی باور کردنی نباشد ولی هر سه تصویر حاصل چاپ روی این کتانی ها میباشد . البته کسانی که در این صنف هستند این مساله چندان هم برایشان نا آشنا نیست . لذا در صورت تمایل آمادگی همکاری جهت چاپ روی انواع کفش و کتانی را هم در رده های زنانه و مردانه و حتی چاپ روی کفش و کتانی بچه گانه ال با بالا ترین کیفیت داریم.

چاپ روی کتانی و کفش

 

چاپ روی برزنت و چادر ترانزیت

چاپ روی برزنت ممکنه؟. . اصلا به چه دردی میخوره چاپ روی برزنت ؟ شاید باورش سخت باشه که هر تصویری که بخوایی رو میتونی با کمترین هزینه روی چادر ترانزیت به اون بزرگی چاپ کنی...اگه براتون جالبه حتما تا آخر این مطلبو دنبال کنید.

چاپ روی برزنت

چاپ روی برزنت .یکی از کاربرد های خوب و جذاب برای مشتریان چاپ روی برزنت است . برزنت واژه چندان غریبی نیست و بیشتر مردم با این واژه آشنایی مختصری دارند و آن به علت این است که برزنت در زندگی روزمره ما استفاده های زیادی داشته از استفاده آن در چادر های مسافرتی و چادر های کامیون ترانزیت تا سایبان فروشگاه ها و بعضا کاور بعضی از دستگاه های صنعتی همه و همه از برزنت استفاده میکنند.از کاربرد های چاپ بر روی برزنت میتوان به چاپ روی سایبان های فروشگاهی و سایبان های تبلیغاتی و حتیچاپ رو چادر برزنتی تریلی طرح مان سایبان های تفریحی و چادر های کامیون ها و وانت های باری اشاره کرد . اما مساله مهم در چاپ روی برزنت کامیون ها و ترانزیت ها اندازه چاپ آنهاست . همانگونه که میدانید ارتفاع برزنت کامیون های ترانزیت اغلب 3.5 تا 4 متر عرض لازم دارد که البته حدودا نیم متر از آن برای استفاده حاشیه و کنار و زیر کار استفاده میشود اما همانطور که قبلا هم اشاره شد اغلب دستگاه های چاپ دارای عرض 3.2 متر هستند و رول های برزنت امکان سوار شدن روی این دستگاه ها را ندارند . اما کانون آگهی تبلیغاتی آوای گلستان با دارا بودن دستگاه عرض 5 متر این توان را دارد تا بر روی برزنت هایی تا عرض 5 متر بصورت مستقیم و یکپارچه چاپ کند .  البته باید اشاره کنیم که برای اینکه بتوانیم از قابلیت چاپ تمام رنگ بر روی برزنت استفاده کنیم بهتر است از برزنت های سفید و شیری و رنگ روشن استفاده کنیم .

آیا همه چادر ها قابلیت چاپ دارند؟

سوال مهم این است که آیا می توان روی همه چادر های برزنتی چاپ کرد ؟ جواب منفیست . برای اینکه جوهر روی سطح برزنت ثابت بماند باید سطح برزنت قابلیت جذب جوهر را داشته باشد . اما اغلب برزنت ها خوشبختانه این قابلیت را دارند و در معدود مواقع نیز پیش می آید که نوع برزنت چندان کیفیت لازم جهت چاپ روی آن را ندارد. مورد دیگر برای چاپ روی برزنت رنگ اولیه برزنت است . دقت کنید که چاپ بدست آمده در لارج فورمت از ترکیب چهار رنگ اصلی است . لذا اگر رنگ زمینه غیر از رنگ سفید باشد روی طرح تاثیر گذار خواهد بود اما نه برای همه رنگها . برای مثال اگر رنگ زمینه کار زرد باشد شما به راحتی میتوانید رنگهای دارای رنگ زرد را ایجاد کنید مثل رنگ مشکی ، قرمز ، قهوه ای ، قرمز و سبز اما مطلقا نمیتوانید رنگ آبی یا سرمه ای را در آن ایجاد کنید چون رنگ زرد همواره تاثیر روی چاپ برزنت دارد.اما برای رنگ های زمینه شیری این محدودیت چاپ روی چادر برزنت کامیون طرح ایران یاساوجود ندارد و شما

میتوانید با کیفیت ترین عکسها را در آن استفاده کنید.در تصویر مربوطه مشاهده میکنید که یک طرح با رنگ آبی سرمه ای بر روی دو چادر با رنگ های متفاوت چاپ شده که اولی زمینه زرد دارد و رنگ آبی در آن به سبز تغییر کرده ، اما در کامیون دوم که از برزنت سفید استفاده شده طرح با همان رنگ آبی و نارنجی طراحی شده طبیعی است که شما اگر زمینه رنگی در کار خود داشته باشید در طراحی و حتی در نتیجه کار ، محصول و چاپ باب میل خود را نخواهید داشت.

چاپ روی سایبان فروشگاهچاپ روی چادر سایبان

سایبان های فروشگاه ها مکان بسیار مناسبی برای چاپ تبلیغات و نشان دادن برند و لوگو محصولات میباشد . امروزه که در کار بازاریابی از کوچکترین فضاهای موجود نیز برای تبلیغات استفاده میشود ، سایبان ها ی فروشگاه ها یکی از بهترین فضاهای تبلیغاتی هستند چون اغلب در محل عبور و مرور و رفت و آمد مردم قرار دارند و هم اینکه فضای نسبتا بزرگی را احاطه میکنند. بسیاری از شرکت های بزرگ و معروف از این فضا برای نمایش تبلیغات خود بر روی فروشگاه مشتریان خود هستند اما چرا فروشگاه ها از این محل برای تبلیغات خود استفاده نکنند . ما این امکان را برای شما فراهم آورده ایم تا فضای بلا استفاده روی چادر و سایبان شما را با زیبایی هر چه تمام چاپ نماییم . کافیست نصاب چادر خود را با ما آشنا نمایید

.

تصویر چاپ روی سایبان بدون متن با خطوط سبز

همچنین آمادگی خود را جهت ارائه خدمات به همه چادر دوز ها جهت چاپ روی چادر ماشین ، چادر سایبان و حتی برزنت روی وسایل بار بری را تا عرض 5 متر بصورت یکپارچه انجام دهیم.

یک نمونه چاپ برزنت چادر ترانزیت در مراحل مختلف چاپ و نصب

این کار روی برزنت طوسی چاپ شده ولی با این حال از کیفیت و شفافیت خوبی برخوردار است . قابل ذکر است که اگر همین کار روی یک برزنت سفید چاپ میشد ازشفافیت و شادابی بهتری برخوردار بود . البته تمایل مشتری برای چاپ روی برزنت طوسی موجب لحاظ شدن این اتفاق گردیده .  در ادامه به تصاویر مربوطه توجه نمایید.

 

tranzit berezent petlas 7چادر کامیون ترانزیت قبل ازنصب

کامیون ترانزیت آماده نصب چاپ

 

 

 

 

 

 

 

 

چاپ روی چادر وانت بار:

یکی دیگر از مشتریان آوای گلستان شرکت های باربری داخل شهری هستند که افتخار همکاری با دو مجموعه بزرگ در این زمینه را داشته ایم . شرکت پست و حمل بار تیپاکس را شاید اغلب شما دوستان آشنا بوده باشید . طی یک سال گذشته افتخار داشته ایم تا همه اتومبیل های ناوگان حمل و نقل این شرکت و همچنین شرکت حمل و نقل  کالارسانان چاپار را با چادر هایی که نشان وتبلیغات برند  این شرکت ها در آن چاپ شده مجهز نماییم . در ادامه تعدادی از تصاویر مربوط به خودرو های حمل و نقل با چادر های چاپ شده روی برزنت  که روی خودرو اجرا شده ،مشاهده نماییم .  امیدواریم در ادامه این راه افتخار خدمت رسانی به دیگر شرکت های این مرز و بوم که علاقه مند به چاپ برند خود روی اتومبیل های آن شرکت میباشند را داشته باشیم. داشتن یک ناوگان ترانزیتی با چادر های یکدست و منقش به برند خود را به ما بchador vanet 06سپارید . ما با کمترین هزینه بهترین نتیجه رو براتون رقم میزنیم.چاپ مستقیم  روی برزنت چادر وانت نیسان پیشانیچاپ مستقیم  روی برزنت چادر وانت پشت نیسان

چاپ مستقیم  روی برزنت چادر وانت نیسان

مجموعه فلت بد

برای بهبود عملکرد سایت، این سایت از کوکی استفاده می کند و شما با ادامه استفاده موافقت خود را اعلام کرده اید

چاپ فلکـس و بنر

عرض 5 متــــر

اگر تصمیم به چاپ بنــر یا فلکس با عرض بیشتر

از3/2  متر دارید حتما با ما مشورت کنید

09127069936 شیرزاد

لیست قیمت محصولات