تهران - شهرستان بهارستان (جاده ساوه) شهر گلستان ،جنب شهرداری گلستان
وارد شوید
x
یا
x
ثبت
x

یا
جنس کارتیراژسایزیک رو / دو روچاپ عادیچاپ فوری
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی -- 1,000
تراکتA4
186,000 5 روز 206,000 2 روز
269,000 5 روز 289,000 2 روز
تراکتA5
93,000 5 روز 108,000 2 روز
135,000 5 روز 150,000 2 روز
تراکتA6
47,000 5 روز 57,000 2 روز
67,000 5 روز 77,000 2 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی -- 1,000
تراکتA4
253,000 5 روز 273,000 2 روز
337,000 5 روز 357,000 2 روز
تراکتA5
127,000 5 روز 142,000 2 روز
169,000 5 روز 184,000 2 روز
تراکتA6
63,000 5 روز 73,000 2 روز
84,000 5 روز 94,000 2 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی -- 2,000
تراکت A4
290,000 5 روز 315,000 2 روز
383,000 5 روز 408,000 2 روز
تراکت A5
145,000 5 روز 165,000 2 روز
192,000 5 روز 212,000 2 روز
تراکت A6
73,000 5 روز 88,000 2 روز
96,000 5 روز 111,000 2 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی -- 5,000
تراکت A4
596,000 5 روز 626,000 2 روز
707,000 5 روز 737,000 2 روز
تراکت A5
298,000 5 روز 323,000 2 روز
354,000 5 روز 379,000 2 روز
تراکت A6
149,000 5 روز 169,000 2 روز
177,000 5 روز 197,000 2 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی 1,000
تراکت B4
272,000 5 روز 292,000 2 روز
420,000 5 روز 440,000 2 روز
تراکت B5
136,000 5 روز 151,000 2 روز
210,000 5 روز 225,000 2 روز
تراکتB6
68,000 5 روز 78,000 2 روز
105,000 5 روز 115,000 2 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی 2,000
تراکتB4
414,000 5 روز 439,000 2 روز
582,000 5 روز 607,000 2 روز
تراکتB5
207,000 5 روز 227,000 2 روز
291,000 5 روز 311,000 2 روز
تراکتB6
104,000 5 روز 119,000 2 روز
146,000 5 روز 161,000 2 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی 5,000
تراکتB4
820,000 5 روز 850,000 2 روز
1,025,000 5 روز 1,055,000 2 روز
تراکتB5
410,000 5 روز 435,000 2 روز
513,000 5 روز 538,000 2 روز
تراکتB6
205,000 5 روز 225,000 2 روز
256,000 5 روز 276,000 2 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی 1,000
تراکتB4
390,000 5 روز 410,000 2 روز
546,000 5 روز 566,000 2 روز
تراکتB5
195,000 5 روز 210,000 2 روز
273,000 5 روز 288,000 2 روز
تراکتB6
98,000 5 روز 108,000 2 روز
137,000 5 روز 147,000 2 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی 2,000
تراکتB4
645,000 5 روز 670,000 2 روز
824,000 5 روز 849,000 2 روز
تراکتB5
323,000 5 روز 343,000 2 روز
412,000 5 روز 432,000 2 روز
تراکتB6
161,000 5 روز 176,000 2 روز
206,000 5 روز 221,000 2 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی 5,000
تراکتB4
1,385,000 5 روز 1,415,000 2 روز
1,606,000 5 روز 1,636,000 2 روز
تراکتB5
693,000 5 روز 718,000 2 روز
803,000 5 روز 828,000 2 روز
تراکتB6
346,000 5 روز 366,000 2 روز
402,000 5 روز 422,000 2 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی -- 5,000
تراکتA4
936,000 5 روز 966,000 2 روز
1,047,000 5 روز 1,077,000 2 روز
تراکتA5
468,000 5 روز 493,000 2 روز
524,000 5 روز 549,000 2 روز
تراکتA6
234,000 5 روز 254,000 2 روز
262,000 5 روز 282,000 2 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی -- 2,000
تراکتA4
426,000 5 روز 451,000 2 روز
519,000 5 روز 544,000 2 روز
تراکتA5
213,000 5 روز 233,000 2 روز
260,000 5 روز 280,000 2 روز
تراکتA6
107,000 5 روز 122,000 2 روز
130,000 5 روز 145,000 2 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی 4,000
تراکتA4
1,110,000 5 روز 1,140,000 2 روز
1,256,000 5 روز 1,286,000 2 روز
تراکتA5
555,000 5 روز 580,000 2 روز
628,000 5 روز 653,000 2 روز
تراکتA6
278,000 5 روز 298,000 2 روز
314,000 5 روز 334,000 2 روز
سربرگ تحریر 100 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) ## 1,000
سربرگ A4
382,000 5 روز    
564,000 5 روز    
سربرگ A5
191,000 5 روز    
282,000 5 روز    
سربرگ کتان 120 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) 1,000
سربرگ A4
494,000 5 روز    
676,000 5 روز    
سربرگ A5
247,000 5 روز    
338,000 5 روز    
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی 2,000
A4
605,000 5 روز 630,000 2 روز
729,000 5 روز 754,000 2 روز
A5
303,000 5 روز 323,000 2 روز
365,000 5 روز 385,000 2 روز
A6
151,000 5 روز 166,000 2 روز
182,000 5 روز 197,000 2 روز
سربرگ کارتی 140 گرم 1000 عددی 1,000
i لیست قیمت تراکت A4
یک رو 527,000 12 روز    
i لیست قیمت تراکت A5
یک رو 264,000 12 روز    
سربرگ کارتی 140 گرم 2000 عددی 2,000
A4
917,000 12 روز    
A5
459,000 12 روز    
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) -- 1,000
سربرگA4
234,000 5 روز 254,000 2 روز
359,000 5 روز 379,000 2 روز
سربرگA5
117,000 5 روز 132,000 2 روز
180,000 5 روز 195,000 2 روز
سربرگA6
59,000 5 روز 69,000 2 روز
90,000 5 روز 100,000 2 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی) -- 2,000
سربرگ A4
349,000 5 روز 374,000 2 روز
487,000 5 روز 512,000 2 روز
سربرگ A5
175,000 5 روز 195,000 2 روز
244,000 5 روز 264,000 2 روز
سربرگ A6
87,000 5 روز 102,000 2 روز
122,000 5 روز 137,000 2 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی) -- 5,000
سربرگ A4
680,000 5 روز 710,000 2 روز
846,000 5 روز 876,000 2 روز
سربرگ A5
340,000 5 روز 365,000 2 روز
423,000 5 روز 448,000 2 روز
سربرگ A6
170,000 5 روز 190,000 2 روز
212,000 5 روز 232,000 2 روز
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 1000 عددی -- 1,000
A4
167,000 7 روز    
254,000 7 روز    
A5
84,000 7 روز    
127,000 7 روز    
A6
42,000 7 روز    
64,000 7 روز    
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 2000 عددی -- 2,000
A4
250,000 7 روز    
346,000 7 روز    
A5
125,000 7 روز    
173,000 7 روز    
A6
63,000 7 روز    
87,000 7 روز    
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی تک لتی و دو لتی 2,000
1 لتی
237,000 10 روز    
283,000 10 روز    
2 لتی
486,000 10 روز    
578,000 10 روز    
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 5000 عددی -- 5,000
A4
490,000 7 روز    
606,000 7 روز    
A5
245,000 7 روز    
303,000 7 روز    
A6
123,000 7 روز    
152,000 7 روز    
تراکت کرافت 80 گرم 1000 عددی -- 1,000
تراکت A4
188,000 10 روز    
274,000 10 روز    
تراکت A5
94,000 10 روز    
137,000 10 روز    
تراکت A6
47,000 10 روز    
69,000 10 روز    
تراکت کرافت 80 گرم 2000 عددی -- 2,000
تراکت A4
294,000 10 روز    
390,000 10 روز    
تراکت A5
147,000 10 روز    
195,000 10 روز    
تراکت A6
74,000 10 روز    
98,000 10 روز    
تراکت کرافت 80 گرم 5000 عددی -- 5,000
تراکت A4
600,000 10 روز    
716,000 10 روز    
تراکت A5
300,000 10 روز    
358,000 10 روز    
تراکت A6
150,000 10 روز    
179,000 10 روز    
 

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید )
رتبه دهید:
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت

دیدگاه (0)

0 از 5 براساس 0 رای
هنوز نظری ارسال نشده است

دکمه تماس تلگرام

لیست قیمت تراکت

برای بهبود عملکرد سایت، این سایت از کوکی استفاده می کند و شما با ادامه استفاده موافقت خود را اعلام کرده اید

چاپ فلکـس و بنر

عرض 5 متــــر

اگر تصمیم به چاپ بنــر یا فلکس با عرض بیشتر

از3/2  متر دارید حتما با ما مشورت کنید

09127069936 شیرزاد

لیست قیمت محصولات